Základní popis odpadu (ZPO)

ZPO formulář je průvodní dokumentací odpadu vypracovaný původcem odpadu nebo oprávněnou osobou v rozsahu stanoveném podle přílohy č. 12 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Za úplnost a pravdivost odpovídá původce nebo oprávněná osoba, která vyplněný ZPO formulář předává s každou jednorázovou nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do našeho zařízení.

Bez vyplněného ZPO formuláře nelze Váš odpad naším zařízením převzít !!!

Souhlasy Krajského úřadu

Pokud máte problém se zobrazením PDF souboru, je pravděpodobné, že nemáte nainstalovanou odpovídající aplikaci. Jednou z nejrozšířenějších aplikací pro práci s PDF soubory je Adobe Acrobat Reader.