Základní popis odpadu (ZPO)

ZPO formulář je průvodní dokumentací odpadu vypracovaný původcem odpadu nebo oprávněnou osobou v rozsahu stanoveném v bodě 2 přílohy č. 1 vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, a to na základě všech dostupných informací o odpadu. Za úplnost a pravdivost odpovídá původce nebo oprávněná osoba, která vyplněný ZPO formulář předává s každou jednorázovou nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do našeho zařízení.

Bez vyplněného ZPO formuláře nelze Váš odpad naším zařízením převzít !!!

Souhlasy Krajského úřadu

Pokud máte problém se zobrazením PDF souboru, je pravděpodobné, že nemáte nainstalovanou odpovídající aplikaci. Jednou z nejrozšířenějších aplikací pro práci s PDF soubory je Adobe Acrobat Reader.