Poradenství, posudky, rozbory

Nabízíme poradenství a zajišťujeme posudky v oblasti životního prostředí.
Ve spolupráci s akreditovanými zkušebními laboratořemi provádíme odběry a rozbory dle vyhlášky 294/2005 Sb.

Projekce a výstavba

Ve spolupráci s projekčními a geodetickými kancelářemi a autorizovanými inženýry a techniky provádíme projekce a realizace staveb se zaměřením na rekultivaci a revitalizaci území.

Inženýrské sítě, protihlukové valy

Pro developerské projekty připravujeme a realizujeme kanalizační, vodovodní a plynové sítě a protihlukové valy.

Rekultivace území

Provádíme čištění a konzervace široké škály objektů, od skládek, průmyslových areálů, poddolovaných území až po těžební lomy nebo pískovny.

Recyklace stavebního odpadu

V našem sběrném dvoře provádíme sběr a výkup stavebních odpadů kategorie „O“, které následně recyklujeme a dále využíváme nebo prodáváme.

Likvidace ekologických zátěží

Zprostředkováváme sanace ekologicky zatížených území.